Home Next

1 | 2 | 3

DSCF0049

Ta' Trapna, Zebbug (Malta), Zebbug Phase, Stone, 18x19.5 cm